Plataforma reivindicativa de CCOO Conveni d'Ensenyament i Formació no Reglada

  El passat 25 de setembre CCOO va presentar el contingut de la plataforma reivindicativa a la resta d'organitzacions sindicals i patronals presents en la taula negociadora. Aquest document és el resultat de les aportacions que ens han fet arribar la nostra afiliació i els nostres/as delegats/as en el sector.

  06/10/2020.

  Les principals reivindicacions són:

  CONTRACTACIÓ

  • Millores en la contractació a temps parcial, d'ús molt estès en el sector:

  - Consolidació d'annexos als dos anys, incrementant automàticament la jornada ordinària contractada inicialment.
  - Còmput de les interrupcions en la jornada com a temps efectiu de treball.
  - Límit del 25% de contractes a temps parcial en les empreses.
  - Preferència per a ocupar llocs a temps complet quan hi hagi vacants.

  • Millores en els contractes eventuals, de formació, en pràctiques.

  CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

  • Inclusió del col·lectiu de Professors de Formació Professional per a l'Ocupació.
  • Eliminació dels llocs de treball de professors auxiliars.
  • Consideració de temps efectiu de treball en les hores de mera presència en el centre.
  • Consideració de temps efectiu de treball per als desplaçaments entre classes a l'interior de la jornada de treball.

  JORNADA

  • S'introdueix un percentatge de la jornada de treball dels docents per a fer tasques de caràcter o lectiu (20% del total actual).
  • Disminuciónde la jornada per a la resta de llocs de treball.
  • Es delimiten clarament els límits en l'ús de la jornada irregular. S'estableix que els desplaçaments, dins de la jornada de treball, tindran consideració de temps efectiu de treball per a totes les categories.
  • Es recull i regula el nou dret a adaptar la jornada de treball per conciliació familiar i laboral i s'estableix un mecanisme per a la seva concreció. Es recullen i milloren els descansos legals en la jornada de treball i entre jornades.
  • Es recull l'obligació d'establir un sistema de registre de la jornada de treball.

  VACANCES

  • S'estableixen les vacances d'estiu en dies laborables. Millora en Vacances de Nadal i Setmana Santa.

  PERMISOS

  • Millora general en la majoria dels permisos.
  • S'afegeixen nous permisos per a assistir a consultes mediques, exàmens oficials, cuidat de fills/as menors de 14 anys, formació…
  • S'equipessin les parelles de fet al matrimonis en tots els supòsits.
  • S'estableix el gaudi en dies laborables de tots els permisos.
  • Es recullen les noves regulacions per a tots els drets de reducció de jornada.
  • S'estableix un complement per Incapacitat Temporal que no existia fins ara.

  SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

  • Adaptació a les noves regulacions: naixement de fill/a per a tots dos progenitors, adopció, guarda amb finalitats d'adopció i acolliment, discapacitat de fill/a en néixer, risc durant l'embaràs o la lactància i abandó del lloc de treball per violència de gènere.

  SALARIS

  • Nou complement salarial per a compensar percentatges de jornada inferiors al 51%.
  • S'estableix un nou complement de mòdul pràctic per als docents de Formació Professional per a l'Ocupació.
  • Adaptació al Salari Mínim Interprofessional de 2020.
  • Revisions salarials que permetin incrementar el poder adquisitiu.

  ALTRES

  • Millora de la regulació dels cessaments en el treball.
  • Es recull la nova regulació del treball a distància (RDL 28/2020, de 22 de setembre), incloent el dret a la desconnexió digital i la igualtat general de drets respecte als treballadors que treballin presencialment.
  • Nova regulació que recull les infraccions dels empresaris.
  • Nou article per a regular la igualtat d'oportunitats i prevenir les situacions d'assetjament en el treball.
  • Es recull la nova regulació en matèria de plans d'igualtat.

   

  Documentació associada
  Documentació associada

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.