Pla MECUIDA

  El Pla MECUIDA s'ha prorrogat fins el 31/01/2021. Recull els drets d'adaptació i reducció de jornada de la llei ampliant-los per cobrir circumstàncies excepcionals origidades per el Covid-19.

  24/09/2020.

  ADAPTACIÓ DE JORNADA AMB EL PLA MECUIDA

  En circumstàncies excepcionals relacionades amb el Covid és una prerrogativa de la persona treballadora tant del seu abast com en el seu contingut la seva concreció inicial.
  Empresa i persona treballadora han de fer el possible per arribar a un acord.

  Podrà referir-se a la distribució del temps de treball, alteració o ajustament o qualsevol aspecte de les condicions de treball que permeti la disposició de la persona treballadora a l'àmbit d'atenció i cures.

  1. Canvi de torn.
  2. Alteració de l'horari.
  3. Horari flexible.
  4. Jornada partida o continuada
  5. Canvi de centre de treball.
  6. Canvi de funcions.
  7. Canvi en la forma de prestació del treball ( treball a distància o qualsevol altre que estigui disponible en l'empresa o que es pugui implementar).

   

  REDUCCIÓ DE JORNADA AMB EL PLA MECUIDA

  Pot arribar fins el 100% si fos necessari.
  Pot comunicar-se amb un preavís de 24 h. d'antelació. 

  La reducció de jornada comporta la reducció proporcional del salari i el manteniment de garanties, beneficis o especificacions
  recollides a l'E.T o altres normes. (per exemple: de beneficis a la cotització de la Seg.Social, acomiadament,etc.)

  PERSONES DESTINATÀRIES  Pla MECUIDA: Persones que acrediten deures de cura respecte a parella o parella de fet, així com dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora.

  QUAN CONFLUEIXIN ALGUNA D'AQUESTES CIRCUMSTÀNCIES:

  1. Raons d'edat, malaltia o discapacitat que necessiti de cura personal i directe com a conseqüència de la COVID-19.
  2. Quan existeixen decissions adoptades per les autoritats governants relacionades amb la COVID-19 que impliquen tancament de centres educatius o qualsevol altre condició que obliga a dispensar cura o atenció a la persona necessitada.
  3. Que la persona que fins aleshores s'hagués encarregat de la cura o assistència directa no ho pugui continuar fent per causes justificades relacionades amb el virus.

   

  La Federació d'Ensenyament de CCOO considera urgent abordar un pla que contribueixi a completar les mesures excepcionals per garantir la necessària conciliació laboral i familiar sense que les persones treballadores hagin d'assumir el cost d'aquestes mesures.

  Documentació associada
  Documentació associada

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.