CCOO critica que la proposta de modificació de la LOU permetrà disparar la temporalitat del professorat universitari a més del 40%

  • La segona versió de l'avantprojecte empitjora la primera, ja de per si mateix molt qüestionable

El document, que consagra i magnifica la contractació temporal, impossibilita una veritable carrera acadèmica i no garanteix el manteniment de l'Educació Superior com a servei públic.

11/09/2020.
Propone un modelo de figuras del profesorado que dificulta la carrera académica y la estabilidad en el empleo.

Propone un modelo de figuras del profesorado que dificulta la carrera académica y la estabilidad en el empleo.

La Federació d'Ensenyament de CCOO, sindicat majoritari en l'àmbit universitari, alerta sobre el model neoliberal i utilitari que es desprèn de l'Avantprojecte de Llei pel qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats en relació amb l'Estatut del Personal Docent i Investigador.

CCOO denuncia que el segon esborrador, discutit ahir amb la representació dels treballadors i les treballadores, considera acceptable una temporalitat en el professorat de fins al 40% del total de la plantilla -en equivalència a temps complet-, enquistant el gran problema actual de la Universitat. Si comptabilitzem també els llocs a temps parcial, aquest percentatge podria ser més elevat. A més, el número final podria ser fins i tot major, ja que no s'han tingut en compte el 16,5% del total de professors contractats constituït pels Professors Associats de Ciències de la Salut (segons dades que el propi Ministeri publica en el “Informe de Xifres i Dades del Sistema Universitari Espanyol per al curs acadèmic 2019-2020”).

La segona versió de l'avantprojecte, que no ha tingut en compte les propostes de CCOO, empitjora la primera, ja de per si mateix molt qüestionable, i, al costat d'un model de figures del professorat que dificulta la carrera acadèmica i l'estabilitat en l'ocupació, esbossa un concepte d'Universitat al servei dels interessos del capital. El text incideix en el seu caràcter utilitarista en favor de l'empresa privada, relegant a un segon pla el coneixement, la reflexió, el pensament crític i l'enfortiment de les matèries que, en cada titulació oficial, ja sigui Grau, Màster o Doctorat, són vitals per a garantir la formació superior de qualitat.

CCOO no pot acceptar la idea que la Universitat es converteixi en una institució dedicada a ensenyar un conjunt de tècniques que unes certes empreses puguin requerir en un moment puntual, ja que aquestes necessitats conjunturals són canviants en el temps i, per això, corren el risc de convertir-se en prescindibles. Els fonaments i competències de les matèries, no obstant això, perduren al llarg de la vida laboral i permeten a l'egressat adaptar-se als aspectes canviants de la societat.

Davant els grans reptes que s'han d'abordar en l'àmbit universitari, CCOO demana un Pla Integral de Modernització de la Universitat Pública Espanyola, que sigui susceptible de finançament pels fons europeus per a la reconstrucció de la Universitat pública després de la pandèmia de Covid-19, i que posi el focus en el seu caràcter de servei públic essencial que contribueix decisivament a disminuir la gran bretxa de desigualtat social, afavoreix la cohesió territorial i incideix profundament en el canvi de model productiu. Aquest Pla Integral ha de contemplar:

  • El desenvolupament d'una carrera professional realista, dignificada i estable.
  • L'establiment de plans d'estabilització i promoció per a eliminar la insostenible precarietat de la universitat pública espanyola.
  • L'elaboració de plans de contingència per a la incorporació de joves científiques i científics.
  • La reforma dels models d'acreditació i de l'estructura i funcions de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).
  • L'impuls real de plans i mesures d'igualtat.

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.