CCOO demana que el personal de centres educatius i dels àmbits socioeducatiu i assistencial s'incloguin dins del nivell de risc 2

  • En l'actualitat es considera que tenen baixa probabilitat d'exposició al virus

La Federació d'Ensenyament denuncia que l'actual classificació dels i les professionals de l'àmbit educatiu, socieducativo i assistencial com a personal de risc de nivell 1, el més baix, no s'ajusta a la seva exposició real i dificulta la protecció de la seva salut, i remitent una carta a la ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá, i al ministre de Sanitat, Salvador Illa, exigint una modificació a l'alça.

10/09/2020.
Foto: CDC on Unsplash

Foto: CDC on Unsplash

El procediment d'actuació dels serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-COV2 del 8 de juny de 2020 fixa, en funció de la naturalesa de les activitats i els mecanismes de transmissió del Covid-19, els diferents escenaris d'exposició en els quals es poden trobar els treballadors i les treballadores amb la finalitat d'establir mesures preventives. En aquest procediment s'inclou al personal dels centres educatius en el nivell 1 de risc, és a dir, en el més baix, per la qual cosa es considera que té una escassa probabilitat d'exposició al virus.

CCOO alerta que aquesta assignació de nivell de risc no s'ajusta a la realitat actual en els àmbits educatius, socioeducatius i assistencials i pot posar en perill la salut d'aquests treballadors i treballadores. A més, aquesta situació s'agreuja de manera significativa quan els i les professionals d'aquests sectors formen part d'un grup vulnerable (malaltia cardiovascular, diabetis, malaltia pulmonar crònica, malaltia hepàtica crònica severa, insuficiència renal crònica, immunodeficiència, càncer en tractament actiu, obesitat mòrbida, més de 60 anys i embaràs), ja que el nivell de risc de contagi 1 no porta associat, en cap dels graus de patologia previstos (controlada, descontrolada i comorbilitat), ni l'adaptació del lloc de treball ni la incapacitat temporal ni la prestació per risc d'embaràs de lactància.

Som coneixedors de treballadors i treballadores d'aquests àmbits que han sol·licitat als diferents serveis de prevenció la valoració dels seus casos amb resultat negatiu, amb l'argument que el seu nivell de risc d'exposició és baix i, per tant, poden incorporar-se al seu lloc de treball amb normalitat.

La Federació d'Ensenyament de CCOO denuncia que aquesta classificació no s'ajusta a la realitat dels centres educatius i assistencials ni a les tasques dels seus treballadors i treballadores, que tenen un risc d'exposició més elevat. Per això, ha remès una carta a la ministra d'Educació, Isabel Celaá, i al ministre de Sanitat, Salvador Illa, reclamant que aquest personal sigui incorporat, almenys, al nivell de risc 2 de manera general i que es valori la inclusió en el nivell de risc 3 del personal vinculat a l'àmbit de la discapacitat, protecció de menors (centres d'acolliment i residencials) i l'educació especial.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.