LA FE-CCOO EXIGEIX ACCIONS IMMEDIATES PER A L’INICI DE CURS

  Els centres educatius necessiten inversió econòmica per pal·liar els contagis en la comunitat educativa.

  26/08/2020.
  Inversion educativa

  Inversion educativa

  Dimecres, 25 d’agost de 2020

  A les portes d’un inici de curs que no tindrà res de normal, ja que les informacions que ens arriben indiquen que previsiblement començarà amb l’escenari B de semipresencialitat, no podem fer més que denunciar la manca de competència per part de la Conselleria d’Educació a l’hora de pal·liar la propagació de la COVID-19 en els centres educatius.

  L’Administració ha tingut temps per crear estratègies i posar a disposició dels centres els recursos humans i materials que han de mester per a l’inici de curs i no tan sols no ho ha fet, sinó que s’ha dedicat a posar el cap baix l’ala esperant que fossin els equips directius i els claustres els que aportassin les solucions amb els recursos dels que disposaven, totalment insuficients, sense fer una autèntica anàlisi de les mesures a aplicar i les dotacions necessàries per a cada centre, sent com és responsabilitat seva. Amb aquesta deixadesa no només suposam que els manca competència per exercir el seus deures, sinó que també pretenen que aquesta crisi suposi un cost mínim d’inversió econòmica autonòmica quan el que cal ara és precisament inversió, una inversió necessària més enllà dels ajuts estatals no retornables per fer front als efectes de la crisi sanitària en l’Educació i la inversió estatal per impulsar la FP. Ara podem observar els efectes que ha tingut malbaratar l’Educació els anys anteriors, quan vivíem temps de bonança.

  Manquen espais i infraestructures per a poder esponjar les ràtios de les aules, ja que les 25 aules modulars amb les que ho pensa fer no basten. La Conselleria va endarrerida amb les converses amb els ajuntaments per poder establir noves ubicacions i continuar amb un manteniment higiènic, minuciós i repetit al llarg del dia, fet que implica més personal de neteja. L’ampliació del nombre de docents és quasi anecdòtica si la comparam amb l’esforç en contractació de personal docent que han fet altres comunitats, com per exemple a la Comunitat Valenciana. Considerem inviable implementar plans de contingència sense que els centres tenguin els recursos humans i materials adients.

  No són suficients unes mesures preventives generals. És necessari fer avaluacions de riscos centre per centre, analitzant les peculiaritats de cada centre, com per exemple: docents de riscos, tipologia d’alumnes, riscos específics dels llocs de feina, etc... per poder establir unes mesures preventives eficients i implementables pels professionals de l’educació. Els docents ens mostrem molt preocupats per aquesta situació i per la manca de formació a l’hora d’afrontar aquesta “nova realitat” als centres. En definitiva, pensam que és fonamental per poder iniciar un curs amb garanties i amb la major presencialitat possible, contractar més professors, reduir les ràtios i equipar als centres d’equips tecnològics per poder impartir classe presencialment i on-line al mateix temps si és necessari.

  Fer avaluacions de riscos per garantir la salut de tota la comunitat educativa de la nostra comunitat autònoma implica que els plans preventius no es basin en els recursos que compten, sinó en que la Conselleria asseguri tots els recursos que cada centre ha de mester. És per això que demanem que en aquest nou escenari de semipresencialitat, siguin els centres educatius que concretin aquest escenari adaptat a les característiques pròpies del centre amb unes mesures exigents que puguin permetre la màxima presencialitat dels ensenyaments i un estricte compliment de les mesures sanitàries necessàries per reduir la propagació del virus; i serà responsabilitat de l’administració de dotar dels recursos (ampliació de plantilles, personal de neteja, lloguer de nous espais, mitjans tecnològics, etc.) per que els centres puguin desenvolupar els seus plans per atendre aquesta nova situació.

  Per la nostra part, considerem que ara és un moment d’aportar solucions i no quedar-nos estancats en la postura crítica i la crispació, ja que no soluciona res. Però volem veure iniciatives per a la millora en les actuacions de la Conselleria, per que tampoc descartam altres mesures, com les mobilitzacions. Sabem que és un moment en el que tota la societat posa el braó fort i unifica esforços per sortir-ne el més aviat i amb les menors pèrdues possibles. Els docents, com sempre hem estat, també tenim aquest mateix esperit solidari i des de CCOO estam disposats a enginyar mesures constructives sempre i quan la Conselleria d’Educació estigui disposada, ara i una vegada superem aquesta crisi, a fer la inversió econòmica adient per compensar aquest esforç, per dignificar als docents i calendaritzar un acord de millora que posi l’Educació de les nostres illes al lloc que li pertoca; millores sociolaborals per al professorat, augment progressiu de la inversió en educació, un pla d'infraestructures educatives més ambiciós per reduir les ràtios i l'abandonament escolar, més oferta d’oposicions per major estabilitat de plantilles i una llarga llista de mesures que des de CCOO fa temps venim demanant per millorar el nostre sistema educatiu, mancances que ara la crisi sanitària ha evidenciat i mostra les carències en l’àmbit de l’Educació. Necessitem, ara més que mai, una Conselleria valenta.

  També considerem que és necessari que els ajuntaments tinguin tots els recursos econòmics disponibles ja que són la primera línia d’atenció a la ciutadania. Per tant, considerem que ara no és un bon moment per a que el govern estatal es dediqui a rapinyar els doblers romanents als municipis i el Govern de les Illes Balears ha de postular-se en contra de l'espoli, degut a que som la comunitat més afectada per la crisi econòmica derivada de la sanitària. Necessitem inversions públiques urgents per no recular en l’estat de benestar: sanitat, educació i serveis socials.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.