RESUM COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DE PERSONAL DOCENT

  19/08/2020.

  1. Aprovació del Pla de Prevenció de Riscs Laborals de la Direcció General de Personal Docent.

  Algunes aportacions més significatives al document per part dels sindicats:

  - El coordinador del SPR del centre no ha de formar a ningú com diu el document, ha d’informar però no formar perquè no és cap Tècnic Superior de Salut Laboral.

  - Incorporar als centres infermera escolar, proves PCR periòdiques i serològiques, i altres aportacions que no tenen res a veure amb el pla… (Ex. Aules modulars)

  - Falta una memòria econòmica

  - No es contempla com els representants sindicats poden visitar els centres (protocol per anar a fer assemblees) ni tampoc per altres persones que no facin feina directa al centre.

  - Falta una memòria econòmica.

  - Insistim en la necessitat de fer una avaluació de riscos centre per centre per tal d’establir plans de prevenció específics tenint en compte les peculiaritats dels centres.

   2. Creació d’una comissió de treball per a la decisió sobre l’obligatorietat de determinats exàmens de salut.

  Es crearà, abans de l´inici de curs, una comissió de treball per tractar les proves o tipus d’exàmens que han de passar el professorat de risc. No només, quin tipus de proves sinó també la periodicitat, si han de ser obligatoris o no, etc.

  Des de cada sindicat hem d’enviar el nom de la persona responsable que formarà part d’aquesta comissió.

  3. Informació sobre l’activitat sanitària del SPRI de cara a l´inici del curs 2020-2021.

  S’han iniciat les proves pel professorat de risc. Es farà una prova serològica pel professorat de risc (mostra de sang) per saber si tens o has passat la malaltia. La PCR només es passarà si la serologia es positiva. Aquestes proves es faran a 1300 professors i també a tot l´alumnat amb malalties cròniques.

  La FE-CCOO demana que es facin proves serològiques a tot el professorat, i que no s’incorpori cap professor de risc sense haver passar-li les proves abans. L’administració ha de garantir la salut de tots els seus treballadors. Abans de l´inici de curs s´han de fer les proves, ja que hi ha professors que es varen incorporar sense haver passar cap prova al darrer confinament.

  INTERVENCIÓ D. G. DE SALUT PÚBLICA:

  - Hi haurà brots als centres, no el volen negar, ja sigui per etiologia familiar o escolar, però casos hi haurà. A escoletes els brots que han hagut s´han contingut fàcilment.

  Si hi ha un cas o més als centres s’implementaran mesures que encara s´estan estudiant (encara no saben si es responsabilitat de salut pública o d´educació)

  - Els tests ràpids que fan a altres CCAA, no tenen fiabilitat ni evidencia científica. Els PCR no tenen sentit fer a tothom perquè la clau és l´aïllament. És inviable i no té sentit fer PCR si després no hi ha recursos per controlar a la gent positiva. No es disposa d’infraestructura sanitària per fer aïllament i seguiment.

  - Si hi ha un brot a un centre, es farà un anàlisi individual del centre i en funció d’aquesta anàlisi es posaran mesures preventives i d’intervenció, però serà centre per centre, no seran actuacions generals. En funció del lloc i de les característiques del centre es farà una cosa o una altra, això ho determinaran els especialistes a partir dels estudis específics de risc epidemiològic.

  - Embarassades amb problemes- protocol específic xerrar amb Sílvia Martínez.

  El servei de prevenció ha rebut en dos dies 586 sol·licituds, estan desbordats...

  4. Presentació del document de mesures preventives per als centres educatius per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia per COVID-19.

  Document tècnic on es fa un anàlisi dels llocs de feina, a partir de les seves tasques, establint nivells de risc. També hi ha mesures preventives en funció del tipus de risc, tot detallat segons les característiques del lloc de feina.

  Des de la FE-CCOO traslladem que les mesures preventives són inviables amb les condicions i ràtios actuals, per tant no estem d’acord en l´aprovació del document. Primer hem de conèixer les condicions laborals i ràtios del professorat, i després a partir d’això establir les mesures preventives, a l’inrevés no té cap sentit.

  Cap sindicat aprova el document.

  5. Torn obert de paraula.

  FE-CCOO:

  - Abans de les mesures preventives per als centres educatius hem de saber quines seran les condicions laborals del professorat.

  - QUE CAP PROFESSOR DE RISC, S’INCORPORI FINS QUE NO PASSIN UNA AVALUACIÓ DE RISC.

  - HEM REMARCAT I EXIGIT QUE NO VOLEM QUE S´INCORPORI CAP DOCENT A LES AULES FINS QUE LA CONSELLERIA NO GARANTITZI LA SEGURETAT DE TOTS ELS DOCENTS.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.