Acord del tancament del VII Conveni Llogarets Infantils SOS Espanya

  Després de més d'any i mig de llargues negociacions, la setmana passada hem arribat a un acord per al tancament del nou conveni col·lectiu. Des de CCOO teníem un mandat i un objectiu compartit consensuat amb les nostres delegades i afiliades per a continuar avançant en l'equiparació de les condicions laborals i socials de les treballadores d'atenció directa i l'homologació amb el conveni sectorial de Menors en aquelles qüestions en les quals aquest tenia millors condicions per als treballadors i treballadores.

  24/07/2020.
  El convenio mejoramos cuestiones como jornada, retribuciones, complementos, etc.

  El convenio mejoramos cuestiones como jornada, retribuciones, complementos, etc.


  Les qüestions més destacades són:

  • Rebaixa de la jornada laboral setmanal a 38,5 hores, amb un total de 1.750 hores de jornada màxima.

  • Inclusió com a obligatori del descans setmanal i diari entre jornada.

  • Creació d'un comitè intercentres com a òrgan de representació sindical estatal amb l'objectiu de traslladar i negociar amb l'entitat qualsevol qüestió relacionada amb l'entitat, així com vehicle que garanteixi la gestió quotidiana dels problemes que tinguin els treballadors i treballadores en els seus llocs de treball.

  • S'inclou el complement de nocturnitat.

  • Simplificació de les nòmines i augment del salari basi per a equiparar-lo amb el sectorial.

  • Equiparació de tots els dies de lliure disposició amb assumptes propis, desapareixent així els impediments del seu gaudi.

  • Els llocs d'educadora permanent i comunal poden sol·licitar sense límit de temps el seu passo a educadora, ja que no es podran fer més contractes de treball per a això llocs, que s'extingiran. D'aquesta manera s'aconsegueix la igualtat en les condicions de totes les treballadores.

  • El complement de disponibilitat s'ha reformulat, garantint en tot cas el compliment dels descansos mínims establerts.

  • S'ha acordat pujar les retribucions en un 1,2% en 2019 i un 0,8% en 2020. L'acord sobre l'increment de 2021 es realitzarà amb el comitè intercentres.

  • S'ha inclòs una clàusula de garantia de manteniment dels llocs de treball.

  • Garantim un salari mínim per a tots els llocs de treball de 1.251€ mensuals. A més, a data d'1 de juliol de 2021 cap categoria de conveni se situarà per sota de les retribucions fixades pel conveni sectorial.

  • Creació d'una comissió per a estudiar les possibilitats del teletreball.

  • Millora en la incapacitat temporal, per a aquells treballadors que portin 12 mesos de permanència en l'entitat. La primera incapacitat temporal (I.T.) de l'any cobrarà el 100% de la seva retribució salarial sigui com fos la seva durada. En les segones i successives, ho farà a partir del dia 21. També es percebrà el 100% de les pagues extraordinàries del període d'incapacitat.

  • En l'article de llicències, apartat b), incloem als germans, és a dir, a partir d'ara el treballador tindrà 4 dies laborables per l'hospitalització o malaltia greu d'aquest familiar.

  • El permís de lactància passa a ser de 15 dies laborables.

  • En els permisos no retribuïts s'inclou els acords en el primer pla d'igualtat referent a reproducció assistida i adopcions.

  • Els permisos de maternitat i paternitat queden regulats per la legislació vigent.

  • Jubilació obligatòria quan es compleixi l'edat i requisits legals per a aquesta.

  • S'abonarà un complement de 150 euros per a aquell treballador que coordini un equip en qualsevol dels dispositius de l'entitat.

  Per a CCOO no és el conveni que ens hagués agradat signar, però són les millors condicions que hem pogut aconseguir en la taula. Continuem fent passos per a la professionalització i l'equiparació de les condicions laborals de les treballadores i millorem qüestions com a jornada, retribucions, complements, etc.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.