CCOO denuncia que les administracions educatives no garanteixen un inici de curs segur

  El sindicat afirma que la relaxació de les recomanacions i les retallades en grups i plantilles impedeixen la posada en marxa de mesures preventives adequades per al retorn als centres educatius.

  17/07/2020.
  Inicio de curso 2020-2021

  Inicio de curso 2020-2021

  CCOO critica que les administracions educatives no han estat a l'altura de l'exigible a l'hora de plantejar la volta a les aules al setembre. El Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) ha anat rebaixant les exigències a mesura que les comunitats autònomes pressionaven per a eliminar les cauteles que garantien la seguretat de cara al nou curs. Així, hem passat, en diferents documents, d'una ràtio màxima de 15 estudiants per grup a 20 i, finalment, a 25, l'ordinària dels diferents nivells educatius. El mateix ha succeït amb la distància mínima, clau per a organitzar els grups, que ha passat de 2 metres a 1,5, i fins i tot a eliminar aquesta referència, que podrà ser substituïda per l'ús de màscares o altres mesures higièniques.

  La majoria de les CC.AA. han pressionat al MEFP per a rebaixar les exigències de seguretat fins a convertir l'acord de la Conferència Sectorial (del qual es despengen algunes autonomies) en un document de recomanacions difuses sense caràcter vinculant. El resultat, en la majoria dels casos, serà una volta a classe similar a la de l'últim curs, això és, sense posar recursos extraordinaris que permetin atendre la situació sanitària i educativa a conseqüència de la pandèmia.

  El sindicat denuncia que fins i tot hi ha comunitats autònomes que, en aquesta situació, estan plantejant retallades de professorat i tancament d'unitats en l'ensenyament públic, la qual cosa qualifica de profundament irresponsable, i està promovent mobilitzacions contra aquestes retallades que dibuixen un escenari caòtic per a l'inici de curs.

  CCOO crida l'atenció sobre la pressió a la qual estan sent sotmesos els equips directius dels centres, als quals arriben instruccions canviants, en ocasions contradictòries, i als quals se'ls assignen responsabilitats (en matèria de seguretat i salut, per exemple) que no formen part de les seves competències i per a les quals no han rebut formació. El sindicat fa una crida perquè les administracions educatives i la societat reconeguin el treball que el professorat, els equips directius i el personal d'administració i serveis han dut a terme durant aquesta etapa, garantint el funcionament del sistema educatiu en les condicions d'excepcionalitat plantejades per la pandèmia.

  Existeix un ampli consens sobre la importància de la presencialitat per a garantir l'equitat educativa, reduir les bretxes que genera la desigualtat i evitar que apareguin altres noves (com la digital), que s'han fet presents amb molta força. Per a CCOO, la volta a la presencialitat exigeix dotar al sistema educatiu de recursos extraordinaris que serveixin per a garantir una presencialitat segura i per a atendre l'alumnat en situació de desavantatge social. Per a això, ha presentat sengles propostes sobre seguretat i salut en els centres educatius i sobre l'organització del nou curs escolar, en els quals s'exigeix una dotació extraordinària de 7.385 milions d'euros per a invertir en plantilles, recursos tecnològics i connexió a la Xarxa, obres d'adaptació dels centres educatius a la nova situació, entre altres.

  CCOO subratlla que la dotació extraordinària plantejada pel Govern, encara que important, és insuficient, i en aquest sentit exigeix que es destinin amb caràcter finalista a educació una part significativa dels fons que arribin d'Europa i que la seva transferència a les CC.AA. es vinculi a la posada en marxa de programes concrets per a reforçar les mesures de seguretat i higiene i la inclusivitat en el sistema educatiu, prestant especial atenció a l'alumnat més en inferioritat de condicions i al reforç de les plantilles docents i de personal de serveis educatius complementaris. Des d'aquest punt de vista, denunciem que la falta de condicionalitat en els 2.000 milions d'euros d'inversió educativa extraordinària permetrà que algunes autonomies destinin aquests fons a àmbits diferents a l'educació o a finançar mesures privatitzadores, com el xec batxillerat, en detriment de l'ensenyament públic, que continua sent irresponsablement retallada.

  La Federació d'Ensenyament de CCOO exigeix una volta a les aules segura, amb un màxim de 15 estudiants per classe, amb un estricte compliment de les mesures de seguretat i higiene (per al que s'ha de mobilitzar a les i els delegats de prevenció, llevant aquesta pressió als equips directius), amb dotació de recursos tecnològics i connexió a Internet per a l'alumnat que sofreix la bretxa digital i per al professorat, en previsió d'un nou confinament que exigeixi el treball en línia, així com unes condicions laborals dignes per als cossos docents i la resta de les i els treballadors del sistema educatiu.

  CCOO continuarà demandant al MEFP i a les CC.AA. el compliment d'aquests requisits, que van ser formulats en el seu moment per les pròpies autoritats educatives i sanitàries, i no descartem mobilitzacions en aquelles autonomies en les quals no es garanteixi una presencialitat segura.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.