CCOO exigeix que els 2.000 milions d'euros per a educació anunciats pel Govern es destinin principalment a atendre l'alumnat en situació de desavantatge social

  • Denúncia les retallades anunciades per algunes comunitats autònomes

La Federació d'Ensenyament de CCOO valora com un avanç insuficient l'anunci del Govern. El sindicat continuarà exigint la necessitat d'articular un pla extraordinari d'inversió per a atendre un curs que serà excepcional per la situació creada per la crisi sanitària.

16/06/2020.

El nou curs i l'aposta per la presencialitat exigiran extremar les mesures higienicosanitàries per a garantir la seguretat i salut de professorat, alumnat i personal d'administració i serveis; incrementar les plantilles de docents i altres professionals per a possibilitar el desdoblegui de grups que permeti respectar les distàncies de seguretat; augmentar el personal de neteja per a assegurar la higiene i desinfecció; realitzar les necessàries obres per a habilitar els espais; reduir la bretxa digital i millorar l'educació en línia, que ha de complementar i oxigenar el necessari ensenyament presencial, etc.

Tot això exigiria un esforç econòmic major que l'anunciat pel Govern, que segons càlculs de CCOO hauria de realitzar una inversió de 7.385 milions d'euros per a donar resposta als reptes sorgits de la crisi del Covid-19.

CCOO exigeix que el finançament extraordinari anunciat es destini principalment a l'atenció a l'alumnat en situació de desavantatge social i als centres que escolaritzen un major percentatge d'alumnat amb necessitats de compensació educativa. La pandèmia ha aguditzat la bretxa de la desigualtat i la volta a la nova normalitat ha de contribuir a reforçar l'equitat i la igualtat d'oportunitats. Des d'aquest punt de vista, s'ha de prioritzar l'atenció a centres i zones desfavorides a fi d'erradicar la desigualtat i avançar en equitat, superant l'escenari que ha dibuixat la pandèmia, que ha posat en dubte el paper compensador de l'escola. És obligació de les administracions públiques reforçar el dret a l'educació, especialment de l'alumnat en situació de desavantatge, tal com recull la Constitució i la Carta dels Drets del Nen.

El sindicat denuncia els intents d'algunes comunitats autònomes que pretenen ignorar la situació sanitària i tornar als centres al setembre amb mesures de baixa intensitat, que podrien no garantir la salut dels membres de la comunitat educativa, i sense prendre en consideració l'atenció a les bretxes que s'han posat de manifest durant el confinament. És una posició irresponsable que pot tenir conseqüències greus per al normal desenvolupament del pròxim curs, tant en termes acadèmics com sanitaris. Són les mateixes CCAA que estan tancant unitats a l'escola pública i retallant llocs de treball que faran falta per a iniciar el nou curs en millors condicions. La Federació d'Ensenyament de CCOO demanda la immediata paralització d'aquestes mesures de retallada que tornen a gravitar sobre l'ensenyament públic.

Per tot això, demana que es convoquin els marcs de diàleg social en les CCAA perquè les administracions autonòmiques i les organitzacions sindicals acordin, de forma negociada, la utilització dels recursos extraordinaris que arribaran de l'Estat.

D'altra banda, CCOO entén que l'educació ha de sortir reforçada de la crisi com una prioritat en l'agenda política i això exigeix no sols que una part dels fons que arribin d'Europa es destinin a millorar la inversió i a atendre els reptes que la crisi sanitària planteja en l'àmbit educatiu, sinó també a pensar en escenaris que trenquin amb la rigidesa actual del sistema. No aprofitar l'oportunitat que ofereix la crisi per a escometre les reformes necessàries ens pot portar al fet que l'exclusió educativa i la desigualtat social es converteixin en problemes endèmics de difícil solució.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.