CCOO exigeix al Ministeri d'Educació un pla d'ocupació per a assumir la reducció de ràtios de cara al nou curs

  • Ensenyament Concertat

El sindicat estima que és necessari un increment de docents i personal complementari per a complir amb les recomanacions sanitàries proposades pel Govern central. Per a això proposarà un Pacte Estatal que asseguri l'estabilitat laboral i la major provisió de recursos humans en el sector.

03/06/2020.
Imagen de una clase vacía.

Imagen de una clase vacía.

La Federació d'Ensenyament de CCOO considera que la proposta del Ministeri d'Educació i Formació Professional d'establir una ràtio de 15 alumnes/unitat per al pròxim curs escolar ha d'anar necessàriament acompanyada d'un pla d'ocupació.

En el curs 2018-2019, últim any del qual es disposen dades actualitzades de l'ensenyament concertat, el 2n cicle d'Educació Infantil va presentar una ràtio mitjana en el conjunt de l'Estat de 23 alumnes/as per unitat, un 53,3% superior a la proposta ministerial; en Primària va ser de 24,8, un 65,3% més; en Secundària Obligatòria es va situar en 26,7, un 79% més; en Batxillerat va ascendir fins als 29,6, la qual cosa suposa un 97,3% per sobre dels 15 de referència; i, mentre en els cicles formatius de Grau Mitjà representava una mitjana de 20,7 alumnes/as per grup, és a dir, un 38% superior, en els cicles formatius de Grau Superior, era de 23,1, un 54% més.

Amb les dades anteriors, sobre la base de les ràtios de plantilles i coneixent el nombre d'unitats concertades del curs passat, gairebé 80.000 en el conjunt de l'Estat, l'increment de docents i personal complementari necessari per a garantir una millor atenció educativa després d'un curs en el qual s'ha hagut d'interrompre l'activitat lectiva presencial, i per a poder complir amb les recomanacions sanitàries de distanciament social, exigiria d'una revisió pressupostària de les partides destinades a la contractació de nou personal de cara al nou curs.

El professorat, així com el personal complementari i d'administració i serveis, representa la peça fonamental del sistema educatiu en l'actual situació de crisi sanitària. En cap moment s'ha deixat de dur a terme la labor docent, així com d'una altra índole, realitzant-se en aquestes complicades circumstàncies un esforç extraordinari, en molts casos, en les condicions no més adequades, que ha permès que els processos d'ensenyament i aprenentatge continuïn.

La recuperació de l'activitat educativa presencial ha de donar respostes a les mesures de distanciament social que necessàriament s'hauran de dur a terme a les aules, sense que això repercuteixi negativament en les condicions laborals del professorat i de la resta de personal.

Per tot això, la Federació d'Ensenyament de CCOO proposarà en la pròxima Mesa Estatal de l'Ensenyament Concertat un Pacte Estatal per l'Ocupació que permeti una major provisió de recursos humans als centres, així com l'estabilitat laboral en el sector.

Resulta especialment important, en aquests moments d'impredictibles conseqüències econòmiques i socials, vetllar pel manteniment de l'ocupació, reforçant les plantilles per a l'inici del pròxim curs escolar per a atendre les noves demandes sanitàries i garantir els llocs de treball davant el previsible transvasament d'alumnat a la xarxa pública a conseqüència de les repercussions econòmiques originades per la pandèmia.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.