La FE-CCOO exigeix que les mesures de tornada a les aules sigui negociada amb els sindicats

  Després de l'anunci del pla de desescalada desenvolupat pel Govern d'Espanya, es plantegen molts interrogants sobre les mesures que s'adoptaran per a la tornada a les aules. Per aquest motiu, la FE-CCOO exigeix a la Conselleria que aquestes mesures es presentin a la mesa sectorial per tal de fer una vertadera negociació.

  30/04/2020.

  Dijous, 30 d’abril de 2020

  A l'espera de la documentació que s'haurà de debatre a la mesa convocada pel proper dia 7 de maig, la FE-CCOO exigeix que aquesta mesa sigui de negociació i no merament informativa. Aquesta nova legislatura la Conselleria ha abandonat el seu tarannà negociador que havia marcat la legislatura anterior. Aquest fet s'ha vist agreujat durant aquesta crisi sanitària en què hem acudit a les meses quan les decisions ja estaven preses. Des de la FE-CCOO entenem la urgència de la situació i la necessitat de la presa ràpida de decisions però això no pot suposar, de cap de les maneres, una absència de negociació i diàleg amb les organitzacions sindicals.

  Per al sindicat les decisions que es prenguin han d'estar presidides per la protecció de la salut del professorat, de l'alumnat i del personal d'administració i serveis. Des d'aquest punt de vista, instem en primera instància a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a negociar amb les organitzacions sindicals representatives un Pla Integral de Prevenció enfront del Covid-19 que contempli totes les mesures necessàries en funció del sector al que vagin adreçades (escoletes de 0-3 anys, infantil, primària, ESO, Ed. Especial…). En aquestes instruccions s’hauran d’incloure les mesures per vetllar per una banda, per fer complir les mesures de prevenció (mantenir una distància de seguretat, evitar la interacció entre individus que no cohabiten en la mateixa unitat familiar…) i per altra banda, cal assegurar la dotació d’equips de protecció individual (EPI), proporcionar l'accés a les proves diagnòstiques, vetllar per les mesures higièniques i de desinfecció.

  Queden molts interrogants de com es durà a terme aquesta desescalada i retorn a les aules i des del sindicat volem posar de manifest algunes consideracions:

  Algunes de les mesures anunciades tenen més a veure amb la conciliació que amb l'educació. Especialment cridaner resulta el cas d'Educació Infantil, etapa en la qual el Govern ha previst que s'aculli en els centres educatius a l'alumnat els progenitors del qual acreditin que han de treballar presencialment. Es tracta d'una mesura clarament orientada a la conciliació, que deixa de costat el caràcter educatiu de l'etapa, però que a més pot posar en risc la salut de professorat, alumnat i personal de suport, ja que en aquesta etapa resultarà especialment complicat garantir les mesures de protecció i de distanciament per a evitar el contagi. L’ús de màscares, la higiene de les mans, l’evitació del contacte físic i el manteniment de la distància de seguretat, entre altres, són qüestions que s’hauran d’abordar a la mesa de negociació.

  El text estatal que coneixem diu que podran assistir als centres els estudiants especialment vulnerables de qualsevol curs. Aquesta mesura requereix d'un major detall, en cas contrari pot convertir-se en un criteri lax que permeti una enorme amplitud d'interpretació. A més cal definir quin personal realitzarà aquestes tasques, ja que els docents continuen fent la seva tasca docent a distància.

  Per altra banda, CCOO entén que el retorn de l'alumnat dels centres d'Educació Especial no pot quedar subjecte exclussivament a la voluntarietat de les famílies, si prèviament no ha existit una planificació i avaluació de l'activitat que garanteixi una adequada atenció.

  A més, l'Ordre EFP/365/2020, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del següent davant la situació de crisi ocasionada pel Covid-19, estableix en el seu Annex II, apartat 7, que es posarà en marxa un “comitè d'experts” per abordar els plans de contingència per al pròxim curs i analitzar l'experiència acumulada.

  CCOO entén que les organitzacions sindicals més representatives han d'estar en aquest comitè. A més la concreció de la normativa a les Illes s’ha de fer amb la participació dels sindicats de la mesa sectorial. No es pot preparar el curs sense la participació de les i els representants del professorat. Menys encara en aquest cas, en el qual caldrà preparar un inici de curs que ens permeti enllaçar amb els continguts essencials del tercer trimestre que han quedat sense desenvolupar i en el qual cal posar a la disposició dels centres els recursos materials i humans necessaris per dur a terme aquesta tasca.

  D'altra banda cal abordar una reflexió sobre temps i espais escolars que ens permeti atendre l'evolució de la pandèmia. Tot això exigirà incrementar les plantilles dels centres educatius i els recursos materials, la qual cosa és tant com dir que cal fer de l'educació una prioritat política i pressupostària.

  Venim reclamant desde fa molt de temps reduccions de ràtios amb el consegüent augment de plantilles. En aquest context de distanciament social la baixada de les ràtios es fa més que necessària per tal d’evitar contagis. Som conscients que aquest descens de ràtios ha de venir acompanyat d’una inversió i augment en les infraestructures i que això vol dir que haurem de buscar, en un primer moment, solucions creatives que solventin aquestes mancances estructurals.

  D’altra banda cal garantir que els alumnes puguin ser atesos amb igualtat per tal de garantir l'equitat i la inclusivitat. La Conselleria ha d’establir eines per tal de dotar de recursos per pal·liar les diferències que s’hagin produit al llarg del tancament de les aules per l’aprenentatge a distància, ja que hem de ser molt conscients que en aquest context la desigualtat s’incrementa.

  Amb tot, cal tenir ben present que davant la crisi de consum on molts establiments han hagut de tancar, s’ha de transmetre la confiança i el compromís de reforçar el sector públic que en l’àmbit educatiu s'ha de fer efectiu amb una baixada de ràtios, millora d'infraestructures i tantes altres millores que venim reivindicant aquests darrers anys.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.