CCOO demana que les ofertes d'ocupació pública acordades no caduquin

  • Demanda la suspensió dels terminis administratius

Fins al moment, el sindicat té comptabilitzades 293.257 places publicades en tot l'Estat (corresponents a les ofertes d'ocupació públiques de 2017, 2018 i 2019) que estan encara pendents de resoldre's, a les quals caldria sumar les que encara no s'han publicat i que haurien de publicar-se una vegada superada la crisi sanitària. L'Àrea Pública de CCOO s'ha dirigit per escrit a la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias Sant Sebastià, a qui ha demanat que prengui mesures per evitar que les ofertes caduquin.

26/03/2020.

Des de l'Àrea Pública de CCOO som conscients de la greu situació que estem travessant a conseqüència de la pandèmia del COVID-19. Considerem que les mesures que s'estan posant en marxa des del Govern, són encertades, si bé, com ja li hem anat traslladant, des dels diferents àmbits, en alguns casos estan resultant del tot insuficients, especialment en matèria de subministrament de mitjans de protecció, màscares, guants, EPI’s, que encara no sent de la seva competència, si és necessari fer-li-ho arribar.

Des de les tres federacions que componen l'Àrea Pública de CCOO: Sanitat, Ensenyament i Serveis a la Ciutadania ens hem dirigit als nostres respectius àmbits en aquest sentit.

Al Ministeri que vostè dirigeix ja li remetem un escrit el passat 16 de març que podríem resumir de la següent forma:

Des de la publicació dels RDL 7/2020, RDL 8/2020 i RD 463/2020 (pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19), així com les Resolucions del Secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública de mesures a adoptar en els centres de treball dependents de l'administració general de l'estat amb motiu del COVID-19, fem un seguiment exhaustiu de totes les mesures, així com les que s'estan dut a terme en la resta d'administracions, havent detectat disparitat de criteris entre unes administracions i unes altres, i fins i tot entris els diferents departaments.

Bàsicament aquestes mesures van encaminades a:

1. Amb caràcter general s'estableix la modalitat de NO presencial, deixant als centres directius la manera de la prestació (teletreball, disponible, etc…), excepte aquells llocs que es determinin necessaris per a la prestació dels serveis, garantint les mesures preventives i de protecció per això.

2. En els serveis essencials, on han d'estar garantits la prestació dels mateixos o la seva obertura, es deu igualment garantir totes les mesures de prevenció i protecció per a les empleades i empleats públics. En aquests casos, la presència pot anar des del 100% de les plantilles, a establir torns de la plantilla, o fins i tot reforç amb noves contractacions. Respecte als serveis amb atenció al públic la mesura més generalitzada està sent l'atenció telefònica o telemàtica, excepte força major.

No obstant això, creiem convenient que aquestes mesures, que compartim, han de ser el més homogènies possibles en les diferents administracions i departaments. És per això que des del sindicat instem al Govern que dugui a terme les instruccions que consideri oportunes perquè es procedeixi, en la mesura que sigui possible, a l'homogeneïtzació de totes elles, en el conjunt de les administracions públiques, per evitar discriminació entre empleades i empleats públics, alhora de garantir-los la màxima protecció en aquells casos que la presència sigui imprescindible.

Respecte a les Ofertes d'Ocupació Pública, processos d'estabilització i consolidació, com a desenvolupament dels Acords subscrits en el 2017 i 2018, creiem que ha d'haver-hi un canvi normatiu (bé pogués ser una disposició transitòria) que, d'una banda garantís la no caducitat de les Ofertes (article 70 EBEP) especialment els processos d'estabilització i consolidació, i d'altra banda, estendre la corresponent Instrucció, conforme a les Disposicions 3a i 4a del RD 463/2020 que garanteixin la suspensió de terminis administratius, respecte a la caducitat i prescripció d'aquests terminis.

Aquest sindicat està especialment vigilant en el compliment dels Acords, especialment en tot el relacionat amb l'ocupació pública i l'eliminació de la precarietat que suposa la temporalitat en l'àmbit de l'ocupació pública, és per això que entenem s'han de garantir tots els llocs de treball fins que es desenvolupin tots els processos, encara que això suposi ampliació dels terminis establerts per a les OOP, sense comptar en taxa de reposició (LPGE 2018 7 2018).

En aquests moments, que tinguem comptabilitzades són 293.257 les places publicades en tot l'estat (corresponents a les OOP 2017, 2018 i 2019) que estan pendents encara de resoldre's, a les quals caldria sumar les que encara estan pendents de publicar i que entenem haurien de publicar-se quan es passi aquesta situació de crisi sanitària. Per això, resulta imprescindible prendre les mesures que siguin necessàries perquè puguin resoldre's sense que es posi en perill la caducitat de les mateixes (li adjuntem resum).

Finalment, el confinament que s'està duent a terme, en el qual tota la ciutadania estem sent exemplars, no ens pot portar a la incomunicació o falta de diàleg. Per això, creiem necessari establir una comunicació permanent i fluida, a nivell de Secretaria d'Estat a més de Secretaria General, per tractar de resoldre tots els temes, problemes o dubtes que van sorgint.

En espera de la seva resposta, rebi una cordial salutació, Francisco José García Suárez

Coordinador de l'Àrea Pública Confederal de CCOO

Documentació associada
Documentació associada

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.