Novetats en els permisos per naixement i cura del menor en l'ensenyament privat

  El Reial Decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i la ocupació, ha introduït algunes modificacions a tenir en compte.

  21/01/2020.
  Cambios normativos en relación con los permisos de paternidad y lactancia.

  Cambios normativos en relación con los permisos de paternidad y lactancia.

  El Reial Decret Llei 6/2019, d'1 de març de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació, introdueix canvis normatius en relació amb els següents permisos:

  Permís per naixement i cura del menor

  Ampliació del dret a l'altre progenitor (Paternitat)

  • Hi ha una implantació gradual fins 2021.
  • Ampliació progressiva del permís del progenitor diferent de la mare biològica.

  A partir d'1 d'abril 2019

  • La suspensió del contracte per naixement tindrà una durada de 8 setmanes, les 2 primeres les haurà de fer de forma ininterrompuda immediatament després del part.
  • La mare biològica podrà cedir a l'altre progenitor fins a 4 setmanes del seu període de suspensió del gaudi no obligatori.
  • Supòsits d'adopció, guarda amb finalitat d'adopció i acolliment: 16 setmanes ininterrompudes per a cada adoptant, o acollidor, de les que les 6 primeres s'hauran de gaudir després de resolució judicial o administrativa. Mateixa regulació pel que fa a distribució i implantació gradual que el permís per naixement.
  • Supòsit de discapacitat del menor o naixement, adopció o guarda legal múltiple per cada fill diferent del primer. La suspensió del contracte tindrà una durada addicional de 2 setmanes, una per a cada un dels progenitors.
  • Supòsit de part prematur o hospitalització del nounat després del part. S'elimina la prevalença per a la mare biològica i podrà computar-se a instància de qualsevol dels progenitors, sense preferència per cap d'ells.

  A partir de l'1 de gener de 2020

  • 12 setmanes (les primeres ininterrompudes). La mare biològica podrà cedir fins a 2 setmanes.

  A partir de l'1 de gener de 2021

  • 16 setmanes, de les quals, les 6 primeres les haurà de fer de forma ininterrompuda. A partir d'aquest moment cap dels progenitors pot transferir aquest dret a l'altre.
  • S'haurà de comunicar a l'empresa amb una antelació mínima de 15 dies. Es modifica per a tots dos progenitors a 16 setmanes de les quals 6 setmanes obligatòries ininterrompudes immediatament després del part. Després d'aquestes 6 setmanes es poden distribuir les 10 restants a voluntat, en períodes setmanals, de manera acumulada o ininterrompuda, fins que el menor compleixi 12 mesos (règim a temps complet o parcial, amb acord previ amb empresa).

  Permís per a la cura del lactant

  El permís de lactància passa a denominar-se "permís per a la cura del lactant" en què cada progenitor tindrà dret, fins que el lactant faci 9 mesos, a:

  • Una hora d'absència de la feina, que es podrà dividir en dues fraccions.
  • Es podrà substituir, a voluntat del treballador / a, per una reducció de la jornada en mitja hora (per negociació de conveni col·lectiu pot millorar-se)
  • Es podrà acumular, en jornada completa, en els termes previstos en la negociació col·lectiva, en el pla de igualtat o en l'acord d'empresa.

  Els dos progenitors podran gaudir d'aquest permís, però si els dos treballen a la mateixa empresa el gaudi simultani pot restringir per raons organitzatives.

  El període del permís es podrà allargar fins que el menor faci els 12 mesos, sempre que els dos progenitors hagin fet ús del permís amb la mateixa durada i règim, és a dir, que els dos demanin aquest permís fins als 9 mesos d'igual manera (acumulació o reducció horària).

  Aquesta ampliació tindrà una reducció proporcional del salari, si bé es podrà optar a una prestació econòmica per a la cura corresponsable del lactant des que aquest faci 9 mesos fins que compleixi els 12 mesos. El dret a percebre aquesta prestació el tindrà només un progenitor, consistint la quantia de la prestació en un subsidi equivalent per complementar fins al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

  Documentació associada
  Documentació associada

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.