Avantprojecte de la Llei d'Educació de les Illes Balears

  Presenta les teves propostes i suggeriments fins 20 de febrer.

  03/12/2019.

  D’acord amb la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 22 de novembre de 2019 (publicada en el BOIB núm. 160 de dia 26 de novembre de 2019) s’ha obert un procés d’informació pública fins al dia 27 de febrer de 2020 mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

  Aquest Avantprojecte de llei regula els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen als diversos agents de la comunitat educativa perquè només a partir del consens social serà possible la implementació de les actuacions que requereix per assolir els objectius que s’hi estableixen. S’ha dissenyat a partir de la feina feta per la plataforma denominada Illes per un Pacte, que agrupa més de quaranta entitats socials del conjunt de les Illes Balears amb incidència en l’àmbit educatiu.

  Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, carrer del Ter, 16 de Palma o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

  Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç. Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.”

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.