ANÀLISI DE LA LEGISLACIÓ VIGENT EN MATERIAL LGTBI *

  Molts són els avenços legislatius en matèria de drets civils a l'Estat espanyol. No obstant això, queda un llarg camí per recórrer.

  27/06/2019.
  Elimina la LGTBI+Fòbia

  Elimina la LGTBI+Fòbia

  En l'actualitat encara estem esperant a la tramitació d'una llei estatal contra la discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

  La dita proposició de Llei va ser admesa en 2017 i encara està sense debatre, discutir ni acabar. Sembla que no hi ha moment per abordar una qüestió que té molt a veure amb els drets humans, com és el dret a ser, autodeterminar-se, el dret a la llibertat individual de viure en igualtat de condicions que la resta de les realitats cisheteropatriarcals.

  Aquesta proposta de Llei estatal recull la necessitat i el sentir dels col·lectius LGTBI * i pretén donar un espai de llibertat a les persones que no compleixen amb els cànons socials en un sistema opressiu i repressiu amb les diversitats, identitats i expressions de gènere.

  L'expectativa amb aquesta llei és alta: disposar d'un sistema que ens iguali legalment a totes les persones i les seves realitats, sempre sota la premissa de la llibertat individual, expressió de la incansable lluita liderada pels diferents col·lectius LGTBI * de tot l'Estat.

  ILLES BALEARS

  A les Illes Balears, tenim la llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI * fòbia.

  Àmbit general: Aquesta Llei té per objecte establir i regular els principis, els mitjans i les mesures per a garantir plenament la igualtat real i efectiva en l'exercici dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans (transsexuals i transgèneres) i intersexuals (LGTBI *), mitjançant la prevenció, la correcció i l'eliminació de tota discriminació per raó d'orientació sexual i identitat de gènere, en els àmbits públic i privat, sobre els quals el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els ens locals tenen competències. Conté una clàusula general antidiscriminatòria. No dicta una definició sobre què entén la llei per persona trans.

  Àmbit educatiu: No es contemplen que es duguin a terme mesures específiques amb l'alumnat d'acord amb la seva identitat de gènere. Es parla de coeducació entenent-la com l'acció educativa que potencia la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de qualsevol tipus de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i, de manera general s'expressa que aquest principi s'ha d'aplicar a l'educació, adaptant els continguts educatius, però no es diu res sobre el desenvolupament d'un pla integral sobre educació tenint en compte la realitat LGTBI *, ni sobre l'elaboració d'un protocol d'atenció educativa a la identitat de gènere o orientació sexual o un protocol contra la LGTBI * fòbia. Tampoc parla sobre la modificació dels projectes curriculars atenent a la igualtat i no discriminació de les persones LGTBI *, ni de dur a terme accions de sensibilització, informació, formació i divulgació sobre les identitats LGTBI *. Sí esmenta, però, que, en l'àmbit universitari, s'elaborarà un protocol de no discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

   

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.