CCOO signa el XV Conveni General de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat

  La determinació i lideratge exercits per la Federació d'Ensenyament de CCOO, amb més del 50% de representativitat a la Mesa Negociadora, ha possibilitat, després de mesos de negociació, la rúbrica avui del XV Conveni Col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat, que millora les condicions de més de 200.000 treballadores i treballadors del sector.

  14/03/2019.
  Imagen de la firma del XV Convenio Colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad

  Imagen de la firma del XV Convenio Colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad

  Amb aquesta signatura s'inicia la tan anhelada recuperació del poder adquisitiu perdut durant els últims anys. Els increments pactats, que en algunes categories professionals se situen per sobre del 20%, permeten dignificar uns salaris, especialment en aquelles persones amb retribucions més baixes, que portaven des de 2016 sense cap actualització. Així mateix, la introducció en el redactat d'una clàusula de revisió salarial que garanteix com a mínim l'increment de l'IPC, suposa un reconeixement als interessos del conjunt de treballadors i treballadores, que veuran incrementat així el seu poder adquisitiu.

  Per a CCOO, compaginar feina, vida familiar i oci personal, així com tenir unes condicions laborals dignes, és un senyal d'identitat de qualsevol societat moderna. És per això que el XV Conveni Col·lectiu introdueix millores en aquest sentit: es complementen les baixes per incapacitat temporal al 100% en aquelles malalties greus regulades pel RD 1148/2011 de 29 de juliol; es redueix la jornada anual en totes les categories professionals; s'elimina el complement de formació vinculat a l'avaluació de l'empresa; els permisos retribuïts passen a computar en dies laborals; i s'introdueix una bossa de 20 hores anuals retribuïdes per a situacions que, fins al moment, no estaven regulades.

  A més, CCOO ha aconseguit establir una clàusula específica perquè aquells centres especials d'ocupació que no tinguin la consideració d'iniciativa social i prestin servei a tercers s'hagin d'aplicar en matèria salarial el que estableix el conveni col·lectiu del sector d'activitat en què els treballadors i treballadores realitzin les seves tasques, sempre que les retribucions fixades en aquests siguin superiors a les establertes en les taules salarials del conveni de discapacitat. D'aquesta manera, es posen límits a l'abús d'algunes entitats que es comporten com autèntiques empreses multiserveis.

  CCOO es mostrarà vigilant i serà contundent amb aquelles entitats que pretenguin eludir les millores que el nou conveni representa per al conjunt de treballadors i treballadores, especialment per a les persones més vulnerables.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.