La FECCOO reclama que la Conselleria apliqui les 23h de jornada lectiva per a infantil i primària i les 18h efectives a secundària

  De les 37,5 hores de feina que els docents han de realitzar, les lectives són aquelles que es dediquen a la impartició, a fer les classes. Actualment es realitzen 25 hores a infantil i primària i 19h a secundària (18h d’atenció directa). La resta d'hores es dediquen a coordinacions, claustres, reunions amb les famílies, preparació de materials i de les classes,... tasques imprescindibles per combatre el fracàs i l'abandonament.

  12/03/2019.
  Propostes de caràcter laboral per l'ensenyament concertat presentades per CCOO

  Propostes de caràcter laboral per l'ensenyament concertat presentades per CCOO

  La FECCOO estem a la espera que la Conselleria ens presenti el segon acord marc de millores socio-laborals al que es va comprometre el Conseller i on es podria incloure aquesta mesura que, a més, incrementaria el nombre de docents i contribuiria a la lluita contra les xifres de fracàs i d’abandonament prematur d’una forma més efectiva.

  També esperem que aquest segon acord incorpori les millores que ens duguin cap a l’equiparació amb la resta de funcionaris de la CAIB igualant les quanties dels sexennis amb la carrera professional, entre d'altres mesures.

  Llei 4/2019

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.