CCOO denuncia al Ministeri d'Educació per discriminar les dones en excedència per cura de fills

  El sindicat ha impugnat davant l'Audiència Nacional la Resolució de 21 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Educació i formació Professional, per la qual es convoquen places per a la realització de cursos de formació en xarxa per a la formació permanent del professorat que exerceix en nivells anteriors a l'universitari i del curs de formació sobre el desenvolupament de la Funció Directiva.

  24/01/2019.
  Esta actuación del Ministerio vulnera el artículo 14 de nuestra Constitución

  Esta actuación del Ministerio vulnera el artículo 14 de nuestra Constitución

  La Federació d'Ensenyament de CCOO assenyala que en l'apartat 4.2 de la Resolució, relatiu als requisits per poder accedir a aquests cursos, s'exigeix estar impartint docència directa a l'aula, de manera que nega aquest dret a les persones que es troben en excedència per cura de fills o familiars. Aquesta actuació del Ministeri vulnera l'article 14 de la nostra Constitució.

  La transcendència constitucional del dret a l'excedència per a la cura de fills menors, des de la perspectiva de la garantia de l'institut familiar, cobra, a més, un especial relleu en l'actualitat que no pot ser ignorat.

  La protecció de la família que la Constitució exigeix assegurar als poders públics ha portat al legislador, atenent a les noves relacions socials sorgides com a conseqüència de la incorporació de les dones al mercat de treball, a dictar recentment la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, amb fonament en els arts. 39.1 i 9.2 de la Constitució, i en objectius expressats en l'àmbit internacional i europeu (concretament, en l'àmbit comunitari, en la Directiva del Consell 92/85, de 19 d'octubre de 1992, relativa a l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància, i en la Directiva 96/34, de 3 de juny de 1996, que incorpora l'Acord Marc sobre el permís parental celebrat per la UNICE, el CEEP i la CES).

  Totes aquestes afirmacions, ja aplicades a l'excedència per a la cura dels fills, s'han vist plasmades en la Directiva 2010/18 / UE, de 8 de març de 2010, que formula el següent: Atès que els objectius de la present Directiva, a saber, la millora de la conciliació de la vida professional, privada i familiar per als treballadors amb fills i la igualtat entre homes i dones pel que fa a les oportunitats en el mercat laboral i al tracte en el treball en tota la Unió, no poden ser aconseguits de manera suficient pels estats membres i, per tant, poden assolir-se millor a nivell de la Unió, aquesta pot adoptar mesures, d'acord amb el principi de subsidiarietat consagrat en l'article 5 del Tractat de la Unió Europea. De conformitat amb el principi de proporcionalitat enunciat en aquest article, la present Directiva no excedeix del necessari per assolir aquests objectius.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.