CCOO exigeix al Ministeri d'Educació que paralitzi l'aplicació de la nova normativa d'Escoles Oficials d'Idiomes

  La Federació d'Ensenyament de CCOO es va dirigir per escrit a Educació el maig de 2018 demanant la moratòria de l'aplicació del RD 1041/2017, així com que obrís un espai de negociació per tractar la situació de les escoles oficials d'idiomes i les seves titulacions. L'aprovació el 10 de gener del RD 1/2019 sobre l'avaluació continua avançant en la configuració dels ensenyaments d'idiomes sense comptar amb el professorat.

  17/01/2019.
  Se avanza en la configuración de las enseñanzas de idiomas sin contar con el profesorado

  Se avanza en la configuración de las enseñanzas de idiomas sin contar con el profesorado

  l desembre de 2017 es va aprovar el RD 1041/2017, en el qual es van fixar les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació, es va establir el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es van determinar les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades en diversos plans d'estudis i les d'aquest reial decret.

  CCOO va realitzar en 2018 una consulta al professorat d'Escoles Oficials d'Idiomes en què el 73,89% de les persones enquestades va rebutjar aquesta nova normativa i el 88,07% va insistir en la necessitat que la implantació de les modificacions havia de fer-se de forma gradual per facilitar el canvi a l'alumnat i garantir una educació en idiomes de qualitat.

  Una de les mesures contingudes en el RD 1041/2017 es referia a l'ampliació de les competències objecte d'avaluació a cinc, incloent la de mediació. CCOO va manifestar la seva oposició al fet que s'apliqués de manera tan immediata i sense comptar amb la representació de les treballadores i els treballadors, ja que la iniciativa suposa, entre d'altres, major dedicació horària i major càrrega de treball i requereix d'una formació específica que no s'ha posat damunt de la taula.

  La publicació el 10 de gener del Reial Decret que desenvolupa l'avaluació avança en una línia que el sindicat creu que és equivocada i fa oïdes sordes a les exigències plantejades al maig per CCOO. La Federació d'Ensenyament considera que aquesta normativa no pot aplicar-se en els terminis que s'estableixen i que cal convocar espais de negociació on s'abordi la situació de les escoles oficials d'idiomes i, tal com es va demanar al Ministeri, es tractin els problemes del reconeixement europeu d'aquests ensenyaments, la millora de l'oferta i la reducció de les taxes, i es garanteixi un pressupost per a la formació del professorat davant de la pretensió d'implantar la certificació de C1 i C2 a cost zero, entre d'altres aspectes.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.