Propostes de CCOO per l'ensenyament concertat davant la tramitació de la nova llei educativa

  Des de CCOO continuem treballant en la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l'ensenyament concertat.

  16/01/2019.
  Propostes de caràcter laboral per l'ensenyament concertat presentades per CCOO

  Propostes de caràcter laboral per l'ensenyament concertat presentades per CCOO

  La Federació d'Ensenyament de CCOO assenyala que l'article 117 de la LOE, que regula els concerts educatius i el pagament delegat, ha quedat obsolet en molts dels seus apartats. Per això, en l'actual procés de tramitació de la nova Llei Educativa, que ja ha passat per la Mesa de Concertada del Ministeri i pel Consell Escolar de l'Estat, CCOO ha presentat les següents propostes de caràcter laboral:

  Equiparar en el termini de 3 anys el salari del professorat de l'ensenyament concertat al del professorat interí dels respectius nivells educatius de la seva comunitat (que ja és igual al del professorat funcionari en sexennis i tutories).

  Separar en la partida d ' "Altres Despeses" els salaris del Personal d'Administració i Serveis dels necessaris per al manteniment dels col·legis i que tot aquest personal tingui accés al "Pagament Delegat", amb criteris anàlegs als aplicats als centres públics del àmbit territorial corresponent.

  Regular la partida per a l'atenció del personal complementari d'unitats i centres d'educació especial i que aquest personal tingui accés al "Pagament Delegat".

  Aclarir els conceptes a abonar amb la partida de "Despeses variables". Ha d'incloure clarament la "Paga Extra d'Antiguitat" (evitant que es negui el seu abonament en algunes comunitats) i preveure la percepció d'altres components salarials, variables o unipersonals (similars a l'ensenyament públic), que reconeguin les conselleries.

  Que les comunitats autònomes defineixin en els seus pressupostos els seus propis mòduls de concerts, adequats a les ràtios i als complements autonòmics, per facilitar el seu compliment i l'equiparació.

  Donar prioritat per accedir a les vacants en centres concertats al personal que hagi prestat serveis en altres unitats concertades suprimides.

  Millorar la publicitat de les vacants en els col·legis concertats, i augmentar la participació i la transparència en la contractació i l'acomiadament.

  Reduir la jornada lectiva a tot el professorat major de 55 anys que ho sol·liciti, sense reducció de les retribucions.

  Suprimir la disposició que permet ampliar l'horari lectiu d'àrees o matèries per sobre de la normativa general.

  Documentació associada
  Documentació associada

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.