Presentada reclamació a la Conselleria sobre els Complemets impagats als docents de la UIB

  29/04/2013.

  Els sotasignants en representació de l?STEI-Intersindsical, FETE-UGT i FECCOO ens adreçam a la Direcció General d?Universitats, Recerca i Transferència del coneixement i al Sr. Conseller d?Educació, Cultura i Universitats per manifestar:

  Les organitzacions sindicals que subscrivim aquest escrit denunciam que no s?ha realitzat "la consulta a les organitzacions sindicals més representatives a l?àmbit de la Universitat de les Illes Balears?

  Informalment, la Direcció General d?Universitats es va posar en contacte amb representants de la Junta del PDI i del comitè d?empresa del PDI.

  En cap cas estem d?acord amb el procediment ni amb el contingut del "Decret 16/2013 de 26 d?abril de 2013, de suspensió temporal del complement retributiu addicional d?estímul i reconeixement de l?excel·lència investigadora i la transferència de coneixement del personal docent i investigadora de la
  Universitat de les Illes Balears?.

  Exigim a la Conselleria d?Educació que realitzi la consulta preceptiva a les organitzacions sindicals més representatives de la Universitat i, mentrestant, que lliuri les quanties que deu de l?esmentat complement a la universitat pel pagament del període comprés entre el gener i l?abril del 2013.

  De no abonar-se dites quantitats, els afectats formularan les seves respectives reclamacions individuals de quanties.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.