CCOO guanya sentència pionera contra la secretaria d'estat d'educació, formació professional per discriminar el personal docent i investigador temporal a l'avaluació de l'activitat investigadora.

  El Jutjat Central del Contenciós Administratiu núm 8 ha dictat Sentència de 26 de desembre de 2017, per la qual declara l'estimació de la demanda interposada per la FEDERACIÓ D'ENSENYAMENT DE CCOO contra la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Avaluació, Formació Professional i Universitats, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'activitat investigadora.

  09/01/2018.

  La Sentència entén que la Resolució impugnada limita la sol·licitud de l'activitat
  investigadora al funcionari de carrera, impedint i negant el dret a l'avaluació al
  funcionari interí dels cossos docents universitaris, funcionaris interins investigadors
  Científics i Científics titulars del Consell Superior d'Investigacions Científiques i al
  personal docent i investigador amb contracte temporal. El jutge arriba a la conclusió
  que: "Atès que la Resolució objecte d'aquest contenciós estableix que únicament
  poden presentar la sol·licitud de l'activitat investigadora els funcionaris de carrera
  dels cossos docents universitaris i Científics Titulars del Consell Superior
  d'Investigacions Científiques, tot i que és la veritat que no prohibeix ni exclou
  expressament als funcionaris interins, (...) tàcitament impediria a aquests sol·licitar
  l'avaluació a l'empara de la Resolució impugnada".
  D'aquesta manera, considera el Central que d'acord amb la normativa comunitària i
  jurisprudència, encara que aquesta fos en l'àmbit laboral, s'aprecia vulneració del
  principi de discriminació respecte del personal docent temporal.
  La FECCOO ha demanat una reunió urgent al Ministeri d'Educació per exigir-li que
  modifiqui la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora publicada al BOE del
  16 de desembre de 2017; que garanteixi, al personal docent i investigador temporal, el
  dret a ser avaluat de la seva activitat investigadora tal com reconeix la sentència i que
  s'ampliï el termini de presentació de sol·licituds. La FECCOO també es dirigirà a la
  Presidència de la CRUE perquè les universitats habilitin els procediments oportuns.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.