Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears

Comissions Obreres - Federació d'Ensenyament de Illes Balears
ensenyament

10 Mesures per millorar l'escola pública

CCOO i UGT presenten aquestes 10 propostes de millora amb l'objectiu d’estabilitzar la situació de l’Ensenyament Públic de les Illes Balears en general i la dels seus treballadors i treballadores en particular. L’estabilitat del sistema educatiu ha de ser la cimentació sobre la que construir i desenvolupar una oferta educativa que respongui a les necessitats d’una societat com la nostra que creix al mateix ritme que ho fa la seva rica diversitat. És obvi que aquesta realitat ens marca i que, sens dubte, l’hem d’aprofitar, però ho hem de fer amb tots els recursos necessaris i en les millors condicions possibles.

10 mesures per millorar l'escola pública

10 mesures per millorar l'escola pública

En aquesta línia, són molts els temes que des de les organitzacions sindicals ens plantejam com a fites ineludibles, tantes com necessitats hi ha detectades en l’actual sistema. Les hem resumides en 10 que esperam que puguin ser negociades al llarg del proper curs:

1.- Negociar l’oferta d’oposicions per als anys 2021 i 22, tal i com permet el darrer acord estatal, i ampliar, conseqüentement, dos anys més les mesures d’estabilitat per als interins docents. Unes mesures que varen ser aprovades en Mesa Sectorial i que actualment protegeixen la contractació de més del 50% del col·lectiu interí al llarg dels propers 3 cursos on es celebren oposicions. Són els majors de 55 anys i als docents interins que tinguin més de 10 anys d’esperiència.

2.- Equiparar amb la resta de funcionaris de carrera de la CAIB els dies de permís retribuït.

3.- Millorar la quantia salarial dels sexennis per equiparar-los amb la carrera professional de la resta dels funcionaris de la CAIB i negociar el complement de tutoria.

4.- Recuperar les Llicències d'estudis, bàsic per millorar la qualitat de la professió docent.

5.- Disminució de la ràtio de primària a 20 alumnes i la de secundària i FP a 25 i donar així continuïtat a les actuals ràtios d’infantil.

6.- Reducció de la càrrega lectiva. Cal invertir més en la coordinació, l’atenció a les famílies i els alumnes, i la preparació de la pràctica docent. És fonamental per reduir les taxes de fracàs i abandonament.

7.- Revisió de les plantilles orgàniques per adaptar-les a la situació actual, així com per millorar la mobilitat dels funcionaris de carrera.

8.- Manteniment del salari íntegre mentre s’estigui en situació d’IT.

9.- Gratificació extraordinària per jubilació del personal docent pertanyent a Classes Passives per equiparar-lo amb el de Règim General.

10.- Defensa penal dels treballadors docents quan la necessitin com a conseqüència de ser demandats en l’exercici de la seva activitat laboral.

10 Mesures per millorar l'escola pública

Documents relacionats

Biptic "10 mesures per millorar l'escola pública"