Novetats oposicions

Davant la situació d’estat d’alarma i la incertesa de la possibilitat de realitzar en condicions òptimes les oposicions docents, la Conselleria ens ha proposat aplaçar les oposicions docents al 2021 sempre que es tengui la certesa que les places no es perdran. A més, tal i com venim demanant des de fa temps, demanem una previsió i calendari en un acord de les oposicions dels propers 3 anys per tal que la taxa d’interins al final de la legislatura sigui la prevista als acords d’estabilització.

Oposicions

  • Demanda la suspensió dels terminis administratius

Fins al moment, el sindicat té comptabilitzades 293.257 places publicades en tot l'Estat (corresponents a les ofertes d'ocupació públiques de 2017, 2018 i 2019) que estan encara pendents de resoldre's, a les quals caldria sumar les que encara no s'han publicat i que haurien de publicar-se una vegada superada la crisi sanitària. L'Àrea Pública de CCOO s'ha dirigit per escrit a la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias Sant Sebastià, a qui ha demanat que prengui mesures per evitar que les ofertes caduquin.

ERTO: Causes de força major

Què és un ERTO de força major? Com es tramita? Què és important observar? Si m'ampliquen un ERTO, quant vaig a cobrar? Què passa si no puc pagar la hipoteca? Embaraç, vacances...

CCOO apuesta por una respuesta coordinada de todas las autonomías para no perder las plazas aprobadas y mantener la alternancia de cuerpos

El Sindicat exigeix altura de mires per prendre una decisió comuna en tot l'Estat sobre l'OPO, que no posi en perill les places ja aprovades.

Estudiants

  • El model d'examen s'ajustarà a l'excepcionalitat que suposa l'actual estat d'alarma per no perjudicar l'alumnat
  • També s'ha aprovat flexibilitzar les pràctiques de Formació Professional i que se suspenguin les proves d'avaluació diagnòstica de 3r i 6è de primària i 4t de l'ESO

La Conselleria d'Educació i la UIB acorden la celebració de la convocatòria ordinària de les proves EBAU els propers 7, 8 i 9 de juliol. També s’ha decidit suspendre per aquest curs les proves d'admissió als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària. DARRERA NOVETAT!!! Publicades les modificacions de les proves EBAU.

mascares

L'increment de baixes entre les plantilles dels centres està posant en risc la capacitat d'atenció a aquests nins i nines.

Atenció telefònica, missatges i correus

CCOO ha atès, a Balears, un total de 9117 consultes de treballadors i treballadores en els cinc dies laborables després del decret d'estat d'Alarma.

Imagen de la videoconferencia.

  • Demana que no es perdi ocupació ni places ja signades i pendents d'executar

En la reunió de la taula de negociació del Personal Docent No Universitari celebrada aquest matí amb el Ministeri d'Educació i FP, s'ha abordat la situació provocada pel COVID-19 i els processos d'estabilització. A més, la Federació d'Ensenyament de CCOO ha demanat respostes a la problemàtica del professorat en l'Exterior, que està vivint moments complicats.

escoleta

Avui la Secretària General de la Federació d'Ensenyament de CCOO ha sol·licitat per escrit els mateixos drets per a les treballadores de les escoletes municipals.

Acord

A partir de la setmana pròxima els equips directius només hauran de ser als centres en cas de necessitat específica

Guía práctica COVID-19

  • Resolem els principals dubtes relacionats amb la crisi del COVID-19

Convocatoria de la Consejería de Educación de España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

Convocat el concurs de mèrits per cobrir places de docents en règim d'interinitat en ALCE (Agrupació de Llengua i Cultura Espanyoles) i Seccions Espanyoles en Països Baixos durant el curs 2020-2021.

Paula Guisande

Per evitar la propagació del virus en centres de menors, pisos tutelats i residències de persones amb discapacitat.

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de coronavirus?

Consulta les preguntes freqüents que sobre el Covid-19 ha publicat MUFACE i la "GUÍA PARA LA ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL EN RELACIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS" que es pot consultar al document adjunt.

Interins

CCOO ha manifestat la seva preocupació davant la situació de vulnerabilitat en la qual queda el personal interí després de l'obligatorietat de realitzar la labor docent de manera telemàtica que es deriva de l'aplicació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

24/03/2020
FP
  • Es garantirà que tots els estudiants de Formació Professional puguin finalitzar el seu curs acadèmic i aconseguir la titulació

S'adoptaran mesures de flexibilització de les dates, forma i durada de la FCT, així com la integració de la FCT amb el mòdul de Projecte, que inclourà aspectes relatius a l'exercici professional.

CCOO seguirá luchando para la estabilización y consolidación del empleo público

Analitzam la sentència del Tribunal de Justícia de la UE, coneguda ahir, sobre els assumptes C-103/18 i C429/18 (acumulats) sobre abús o frau en la contractació.

ERTE por Coronavirus

  • En l'Ensenyament Privat i els Serveis Socioeducatius

La Federació d'Ensenyament de CCOO denuncia que les actuacions laborals que s'estan succeint arran de la crisi del COVID-19 afecten especialment els sectors més feminitzats i precaris, sobretot en l'àmbit de l'Educació Privada i els Serveis Socioeducatius. El sindicat adverteix de la possibilitat que la crisi es converteixi en l'excusa per acarnissar-se amb el personal més desprotegit i exigeix que s'estableixin mesures que posin fre a iniciatives il·lícites.

Baixes per malaltia

La FE-CCOO demana la negociació urgent per tal d’arribar a un calendari d’aplicació de les mesures següents: cobrament del salari íntegre en cas de baixa per malaltia, reducció de les hores lectives i baixada de ràtios.

Pujada salarial

A la mesa General de Funció Pública que s’ha realitzat avui horabaixa l’administració ens ha anunciat les dificultats d’aplicació de la pujada salarial als empleats i empleades públiques aprovat al Consell de Ministres el mes de gener. També ens han confirmat que el proper dia 19 de març ens tornaran a reunir per concretar dades i possibilitats per fer front aquesta situació. Davant aquesta situació, l’àrea pública de CCOO reclama com sempre hem fet, el compliment dels acords i anuncia que en funció dels resultats de la reunió de la setmana que ve valorarà iniciar una campanya de mobilitzacions.

Correccio errades

Advertides determinades errades en el text de l'Acta en la qual s'aproven les taules salarials de 2019 del VI Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, es procedeix a la seva rectificació.

Cambios normativos en relación con los permisos de paternidad y lactancia.

El Reial Decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i la ocupació, ha introduït algunes modificacions a tenir en compte.

EBAP

L'EBAP ofereix cursos i tallers per docents com activitats formatives en matèria de llengua catalana.

EOI Balears

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2020

@FECCOOIB

FE-CCOO Illes

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.